Změření toxických látek v ohrožené lokalitě (5000 Kč)

5000 Kč
Popis

Vybavíte si záběry ze zakázané zóny v okolí Černobylu? I u nás jsou takové mrtvé zóny, kontaminované toxickými látkami, kam lidé nesmějí vstupovat bez  respirátorů a ochranných oděvů. Člověk si tam připadá jako v hororu anebo v chemické válce. Jedna rodina na Klatovsku měla něco podobného po většinu života na svém dvoře v podobě skladu pesticidů. Stát jim hospodářství v padesátých letech znárodnil a vrátil sklad kontaminovaný pesticidy jako například DDT.

Arnika rodině pomohla se tohoto skladu zbavit. Zajistila chemické analýzy, odběry vzorků a jejich vyhodnocení, které pomohly prosadit vyčištění tohoto starého skladu pesticidů v Klatovech. Podobně jsme pomohli prosadit i vyčištění Spolany anebo likvidaci skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách.

Ti, kteří vloňském roce zakoupili tuto listinu, pomohli prověřit kvalitu vnitřního prostředí ve vybraných pražských domácnostech. Odhalili jsme zvýšené koncentrace těžkých kovů.

Váš dar ve výši 5 000 Kč nám umožní provést základní zmapování toxických látek v jedné lokalitě anebo zaplatit jednu chemickou analýzu i na přítomnost takových jedů, jako jsou DDT nebo dioxiny. Pomůžete ochránit zdraví lidí i zvířat v okolí znečištěných míst na Zemi.

Děkujeme za Vaši podporu! Jen díky Vám můžeme bojovat za budoucí svět bez zamořených zón.

 MG 6178 w

Na každé listině „Dárek pro přírodu“ je prostor pro Vaše osobní věnování obdarovanému, které budete moci dopsat, až jej obdržíte.

Tato darovací listina je vytištěna na recyklovaném papíře.