Změření toxických látek v ohrožené lokalitě

5000 Kč
Popis

Vybavíte si záběry ze zakázané zóny v okolí Černobylu? I u nás jsou takové mrtvé zóny, kontaminované toxickými látkami, kam lidé nesmějí vstupovat bez  respirátorů a ochranných oděvů. Člověk si tam připadá jako v hororu anebo v chemické válce. Jedna rodina na Klatovsku měla něco podobného po většinu života na svém dvoře v podobě skladu pesticidů. Stát jim hospodářství v padesátých letech znárodnil a vrátil sklad kontaminovaný pesticidy jako například DDT.

Arnika rodině pomohla se tohoto skladu zbavit. Zajistila chemické analýzy, odběry vzorků a jejich vyhodnocení, které pomohly prosadit vyčištění tohoto starého skladu pesticidů v Klatovech. Podobně jsme pomohli prosadit i vyčištění Spolany anebo likvidaci skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách.

Ti, kteří vloňském roce zakoupili tuto listinu, pomohli prozkoumat znečištění těžkými kovy v severní Arménii a znečištění ovzduší v pěti hlavních průmyslových městech Ukrajiny.

Váš dar ve výši 5 000 Kč nám umožní provést základní zmapování toxických látek v jedné lokalitě anebo zaplatit jednu chemickou analýzu i na přítomnost takových jedů, jako jsou DDT nebo dioxiny. Pomůžete ochránit zdraví lidí i zvířat v okolí znečištěných míst na Zemi.

Děkujeme za Vaši podporu! Jen díky Vám můžeme bojovat za budoucí svět bez zamořených zón.

Armenie testovani

Na každé listině „Dárek pro přírodu“ je prostor pro Vaše osobní věnování obdarovanému, které budete moci dopsat, až jej obdržíte.

Tato darovací listina je vytištěna na recyklovaném papíře.