Zdravější děti v rozvojových zemích (900 Kč)

900 Kč
Popis

Mnoho dětí v rozvojových zemích je vystaveno škodlivému působení olova z nátěrových barev, které způsobuje u dětí nevratné poškození mozku, právě tak jako celoživotní snížení inteligence a tím i schopnost učit se. Olovo z barvy se dostává do prachu v domě, který se hromadí na podlahách a dalších površích, a následně ulpívá na dětských rukách. Malé děti si je běžně strkají do úst, čímž dochází k pozření olova. Ve většině zemí nebyla žádná omezení na přítomnost olova v barvách a informace nemusely být uvedeny ani na jejich plechovkách.
Mezinárodní síť pro eliminaci perzistentních organických polutantů (IPEN) a další nevládní organizace usilují o změny ve stávajícím systému.

IPEN spolu s Arnikou inicioval odběry řady vzorků k analýze, abychom společně pomohli asijským a africkým zemím k odstranění toxického olova z nátěrových barev.
Po vyjednávání s politiky i výrobci barev jsme dosáhli toho, že v několika zemích zavedli legislativní limity, které použití olova brání a na řadě plechovek s barvami lze nově najít označení informující o bezolovnatosti.

Ti, kteří vloni zakoupili tuto listinu, pomohli upozornit na problém velbloudího mléka kontaminovaného nebezpečnými chemikáliemi. V západním Kazachstánu jde o běžnou a podstatnou součást stravy dětí. 

Váš dar ve výši 900 Kč nám umožní další rozvojovou pomoc v zemích, kde informace o nebezpečných látkách nejsou příliš dostupné.

Děkujeme za Vaši podporu! Jen díky Vám můžeme uchránit tisíce dětí před působením jedovatých látek.

velbloud

Na každé listině „Dárek pro přírodu“ je prostor pro Vaše osobní věnování obdarovanému. Tato darovací listina je vytištěna na recyklovaném papíře.