Vysazení stromu

600 Kč
Popis

Strom nám poskytuje potřebný kyslík, je obranou před prachem i horkem v parných dnech a domovem mnoha živočichů, ze kterých máme prospěch i my. Je historií místa, jeho symbolem a pamětí. Často jsme svědky nelítostného vykácení stromořadí či jednotlivých stromů z malicherných důvodů. V letech 2003 – 2014 bylo podél silnic v České republice vykáceno přibližně 170 000 stromů. Staleté stromy jsou přitom dědictvím těch, kteří tu žili před námi a teprve my můžeme využívat všechny výhody, které poskytuje.  

Každoročně s pomocí dárců a dobrovolníků vysazujeme do naší krajiny stromy nové. Usilujeme o to, aby za každý pokácený strom byl vysazen další a mohli jsme tak zachovat krásu a ráz naší krajiny.

Ti, kteří v loňském roce zakoupili tuto darovací listinu, přispěli na vysazení javorové aleje u Kopytova na Bohumínsku. 

Arnika díky Vám letos vysadila už páté stromořadí. Pomozte nám zajistit, aby nebylo poslední!

Váš dar ve výši 600 Kč pomůže obstarat kvalitní sazenice a pomůcky nezbytné k tomu, abychom mohli zasadit nový stromek a zajistit, aby zdárně prospíval.

sazeni alejesazenice


Na každé listině „Dárek pro přírodu“ je prostor pro Vaše osobní věnování obdarovanému. Listina je vytištěna na recyklovaném papíře.