1. Úvodní ustanovení
  2. Průběh objednávky a dodací podmínky tištěné darovací listiny
  3. Potvrzení o daru
  4. Průběh objednávky a dodací podmínky elektronické darovací listiny
  5. Způsob dopravy a platby

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) upravují vztahy mezi člověkem, který má zájem zakoupením Darovací listiny (dále jen Listina) podpořit aktivity organizace Arnika, z. s., se sídlem Dělnická 13, 170 00 Praha 7, registrovanou u MV ČR, pod číslem VS/1-1/48279/01-R, která je provozovatelem webové stránky www.darekproprirodu.cz (dále jen Provozovatel) vedoucí ke zlepšení životního prostředí.

Potvrzením objednávky Zákazník souhlasí s Podmínkami prodeje a souhlasí s nimi.

I. Úvodní ustanovení

Zakoupením Listiny nebo Listin Zákazník podporuje veřejně prospěšné aktivity organizace Arnika na zlepšení stavu životního prostředí a s ním spojených činností. Výše příspěvku odpovídá hodnotě uvedené na vybrané Listině.

Jakmile Zákazník potvrdí Provozovateli objednávku, vzniká mezi nimi uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na aktivity Arniky. Provozovatel je povinen zaslat vybranou Listinu nebo Listiny a příspěvek použít ke zlepšení životního prostředí. Jelikož nejde o obchodní činnost, nelze na vztah mezi Přispěvatelem a Provozovatelem uplatňovat pravidla, která stanoví zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku pro vztah podnikatele a spotřebitele a pro prodej zboží.

II. Průběh objednávky a dodací podmínky tištěné darovací listiny

Zákazník vybere konkrétní Listinu a počet kusů, které vloží do košíku. Následně vyplní všechny potřebné informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení objednávky (zejména fakturační údaje spolu s emailem, případně dodací adresa, způsob přepravy, způsob platby). Potvrzení objednávky obdrží Zákazník na uvedený email. 
Po dokončení objednávky Provozovatel zpracuje objednávku co nejdříve a po připsání platby na účet Arniky 2300776459/2010 odešle Přispěvateli emailem zprávu o přijetí platby. Objednávku zašle doporučenou poštovní zásilkou, pokud není vybrán osobní odběr. Zákazník zásilku obdrží většinou do 3-4 pracovních dnů od přijetí platby na účet Provozovatele. Potvrzení se shrnutím objednávky zasílá Provozovatel na email uvedený ve fakturačních údajích po dokončení objednávky.

Provozovatel si neúčtuje žádné poplatky za balné, ani za platbu. Cena dopravy doporučenou poštovní zásilkou má jednotnou cenu 49 Kč.

III. Průběh objednávky a dodací podmínky elektronické darovací listiny

Zákazník vybere konkrétní Listinu a počet kusů, které vloží do košíku. Následně vyplní všechny potřebné informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení objednávky (zejména fakturační údaje spolu s emailem, případně dodací adresa, způsob přepravy, způsob platby). Potvrzení objednávky obdrží Zákazník na uvedený email. Po dokončení objednávky Provozovatel zpracuje objednávku co nejdříve a po připsání platby na účet Arniky 2300776459/2010 odešle elektronickou darovací listinu obvykle do 24 hodin ode dne příchozí platby. Zákazník obdrží elektronickou listinu ve formátu pdf v příloze emailu uvedeného ve fakturačních údajích.

IV. Způsoby dopravy a platby

Zákazník si může zvolit druh dopravy podle typu objednané Listiny. Tištěnou listinu lze doručit jako doporučenou listovní zásilku za poplatek 39 Kč, Zákazník zásilku obdrží většinou do 3-4 pracovních dnů od přijetí platby na účet Provozovatele, a nebo lze Listinu vyzvednout zdarma osobně v sídle Arniky na adrese Dělnická 13, 170 00 Praha 7 vždy po vzájemné dohodě, případně na dalších místech uvedených ve výběru, vždy po domluvě s Provozovatelem.

Elektronické listiny jsou zasílány elektronicky na adresu uvedenou Přispěvatelem v objednávce obvykle do 24 hodin ode dne příchozí platby.

Zákazník může volit mezi platbou převodem na účet 2300776459/2010, platební údaje jsou vygenerovány v e-mailu potvrzujícím objednávku. Dále je možno zaplatit on-line přes platební bránu ComGate, přičemž tyto platby jsou na účet Přispěvatele obvykle připsány v zápětí po finálním potvrzení platby. Platit je možno i hotově v sídle Arniky Dělnická 13, 170 00 Praha 7 při osobním vyzvednutí objednaných Listin.

V. Potvrzení o daru

Provozovatel je oprávněn vystavit potvrzení o daru za platbu v souvislosti se zakoupením darovací listiny organizace Arnika, které slouží ke snížení daňového základu.
(Fyzické osoby vč. zaměstnanců si mohou odečíst ze základu daně dary od 1.000 Kč – viz. § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, právnické osoby dary od 2.000 Kč – viz. § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dary věnované na dobročinné účely se sčítají.)

Pokud si Zákazník bude přát potvrzení o daru, na základě vyžádání jej Provozovatel vystaví a zašle e-mailem.