Příspěvek na pomoc před developery

1200 Kč
Popis

Stalo se Vám, že na posledním kousku zeleně ve Vašem okolí vyrostl obchodní dům či panelák?

Územní plánování se týká každého občana, jelikož se jedná o změny v místě jeho bydliště. Úředníci Magistrátu musejí hledat kompromisy mezi úředními a politickými nástroji, ale také mezi soukromými a veřejnými zájmy. Podobu našeho hlavního města určuje územní plán Prahy, který ale trpí řadou nedostatků a není často dodržován. 17 000 návrhů na jeho změny v roce 2009 mluví za vše, přičemž skoro u všech se jednalo o změny na přání developerů, které nebyly projednány s veřejností. Zároveň se připravuje nový, tzv. Metropolitní územní plán, který přinejmenším vyvolává pochybnosti o udržitelném rozvoji Prahy.

Arnika se dlouhodobě věnuje monitorování územního plánu a účastní se projednávání velkých změn. Podporujeme místní sdružení i jednotlivce v jejich účasti a úspěšně vedeme i soudní spory s Magistrátem.

Ti, kdo si vloni objednali tuto listinu, pomáhají Arnice v dlouholetém úsilí o transparentní plánování rozvoje Prahy a zapojení veřejnosti do rozhodování, které se dají shrnout do hesla: Prahu lidem, ne developerům!

Váš dar ve výši 1 200 Kč nám pomáhá provozovat právní poradnu pro všechny Pražany. Jen díky Vám můžeme dále pokračovat v úsilí o lepší pravidla výstavby v Praze.

panoramamrakodrapy

Na každé listině „Dárek pro přírodu“ je prostor pro Vaše osobní věnování obdarovanému. Tato listina je vytištěna na recyklovaném papíře.