Čistá řeka (1000 Kč)

1000 Kč
Popis

Usilujeme o to, abychom se opět mohli bez starosti v našich řekách koupat a čistota našich vodních toků nám působila radost. Aby se člověk nemusel bát do řeky nejen vstoupit, ale měl také možnost jíst z ní zdravé ryby. Pomáháme hlídat kvalitu říčního prostředí monitorováním chemického složení sedimentů a kontaminace ryb. Tam, kde zjistíme velké znečištění, se snažíme najít viníka a vytvořit tlak na likvidaci zdroje znečištění.

Ti, kdo v loňském roce zakoupili tuto listinu, pomohli odhalit znepokojivé koncentrace toxických látek ve vzorcích z Labe a Odry. Ryby z Labe téměř čtyřikrát překračují povolený limit a nejsou tak vhodné ke konzumaci. Výsledky testů jsme předali ministrovi zemědělství a správcům Labe a Odry.

Váš dar ve výši 1 000 Kč nám umožní jeden odběr vzorku v našich řekách a vyhodnocení jeho analýz. Takový odběr pomůže uhlídat i několik kilometrů řeky.

Děkujeme za Vaši podporu! 

řeka

Na každé listině „Dárek pro přírodu“ je prostor pro Vaše osobní věnování obdarovanému. Tato darovací listina je vytištěna na recyklovaném papíře.