Čistá řeka

1000 Kč
Popis

Usilujeme o to, abychom se opět mohli bez starosti v našich řekách koupat a čistota našich vodních toků nám působila radost. Aby se člověk nemusel bát do řeky nejen vstoupit, ale měl také možnost jíst z ní zdravé ryby. Pomáháme hlídat kvalitu říčního prostředí monitorováním chemického složení sedimentů a kontaminace ryb. Tam, kde zjistíme velké znečištění, se snažíme najít viníka a vytvořit tlak na likvidaci zdroje znečištění.

Ti, kteří zakoupili tuto listinu, pomohli odhalit znepokojivé koncentrace toxických látek ve vzorcích z Labe a Odry a chránit Labe před nesmyslnými stavebními zásahy. Znečištění vody se snažíme zmírnit i v severní Arménii, kde těžba barevných kovů neblaze ovlivňuje zdraví lidí. 

Váš dar ve výši 1 000 Kč nám umožní jeden odběr vzorku v našich řekách a vyhodnocení jeho analýz. Takový odběr pomůže uhlídat i několik kilometrů řeky.

Děkujeme za Vaši podporu! 

cista reka odbery vzorku

Na každé listině „Dárek pro přírodu“ je prostor pro Vaše osobní věnování obdarovanému. Tato darovací listina je vytištěna na recyklovaném papíře.