Fakturační údaje:
Upravit fakturační údaje
Doručovací adresa:
Dodací adresa je stejná jako fakturační
Upravit dodací adresu
Název Cena Množství Celkem
 
Celková cena

Způsob dopravy

Zvolte si způsob dopravy
Upravit způsob dopravy
 
Celkem:
0,00 Kč
Poznámky a zvláštní požadavky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Pravidla prodeje

I. Úvodní ustanovení
II. Průběh objednávky a dodací podmínky tištěné darovací listiny
III. Potvrzení o daru
IV. Průběh objednávky a dodací podmínky elektronické darovací listiny
V. Ochrana osobních údajů

Tato Pravidla prodeje (dále jen Pravidla) upravují vztahy mezi člověkem, který má zájem zakoupením Darovací listiny (dále jen Listina) podpořit aktivity organizace Arnika, z. s., se sídlem Chlumova 17, 130 00 Praha 3, registrovanou u MV ČR, pod číslem VS/1-1/48279/01-R, která je provozovatelem webové stránky www.darekproprirodu.cz (dále jen Provozovatel) vedoucí ke zlepšení životního prostředí.
Potvrzením objednávky Přispěvatel souhlasí s Pravidly prodeje a souhlasí s nimi.

I. Úvodní ustanovení

Zakoupením Listiny nebo Listin Přispěvatel podporuje veřejně prospěšné aktivity organizace Arnika na zlepšení stavu životního prostředí a s ním spojených činností. Výše příspěvku odpovídá hodnotě uvedené na vybrané Listině.

Jakmile Přispěvatel potvrdí Provozovateli objednávku, vzniká mezi nimi uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na aktivity Arniky. Provozovatel je povinen zaslat vybranou Listinu nebo Listiny a příspěvek použít ke zlepšení životního prostředí. Jelikož nejde o obchodní činnost, nelze na vztah mezi Přispěvatelem a Provozovatelem uplatňovat pravidla, která stanoví zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku pro vztah podnikatele a spotřebitele a pro prodej zboží.

II. Průběh objednávky a dodací podmínky tištěné darovací listiny

Přispěvatel vybere konkrétní Listinu a počet kusů, které vloží do košíku. Následně vyplní všechny potřebné informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení objednávky (zejména fakturační údaje spolu s emailem, případně dodací adresa, způsob přepravy, způsob platby). Potvrzení objednávky obdrží Přispěvatel na uvedený email.
Po dokončení objednávky Provozovatel zpracuje objednávku co nejdříve a po připsání platby na účet Arniky 21 00 11 7969 / 2010 odešle objednávku doporučenou poštovní zásilkou, pokud není vybrán osobní odběr. Přispěvatel zásilku obdrží většinou do 3-4 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Potvrzení se shrnutím objednávky zasílá Provozovatel na email uvedený ve fakturačních údajích po dokončení objednávky.

Provozovatel si neúčtuje žádné poplatky za balné, ani za platbu. Platby za zaslání doporučené zásilky odpovídají ceníku České pošty.

III. Potvrzení o daru

Provozovatel je oprávněn vystavit potvrzení o daru za platbu v souvislosti se zakoupením darovací listiny organizace Arnika, které slouží ke snížení daňového základu.
(Fyzické osoby vč. zaměstnanců si mohou odečíst ze základu daně dary od 1.000 Kč – viz. § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, právnické osoby dary od 2.000 Kč – viz. § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dary věnované na dobročinné účely se sčítají.)

Potvrzení o daru se vystavuje automaticky a je zasíláno spolu s poštovní zásilkou.

IV. Průběh objednávky a dodací podmínky elektronické darovací listiny

Přispěvatel vybere konkrétní Listinu a počet kusů, které vloží do košíku. Následně vyplní všechny potřebné informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení objednávky (zejména fakturační údaje spolu s emailem, případně dodací adresa, způsob přepravy, způsob platby). Potvrzení objednávky obdrží Přispěvatel na uvedený email. Po dokončení objednávky Provozovatel zpracuje objednávku co nejdříve a po připsání platby na účet Arniky 21 00 11 7969 / 2010 odešle elektronickou darovací listinu nejpozději do 24 hodin ode dne příchozí platby. Přispěvatel obdrží elektronickou listinu ve formátu pdf v příloze emailu uvedeného ve fakturačních údajích.

Potvrzení o daru se vystavuje automaticky a je zasíláno spolu s elektronickou listinou.

V. Ochrana osobních údajů

Pracovníci Arniky, kteří nakládají s Vašimi osobními údaji, jsou vázáni zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vážíme si Vaší důvěry a neposkytujeme je žádným dalším osobám.

Reklamační řád

S přihlédnutím k tomu, že zakoupením darovací listiny nebo darovacích listin přispíváte na veřejně prospěšné aktivity organizace Arnika, nelze uplatňovat záruční a další podmínky stanovené občanským zákoníkem pro běžný prodej zboží v obchodě.

Reklamace se vztahují ke druhu, počtu nebo nezaslání objednaných darovacích listin. Pokud chce Přispěvatel reklamovat objednané darovací listiny, bez odkladu zašle Provozovateli emailovou zprávu na adresu: darekproprirodu@arnika.org.
Do emailové zprávy Přispěvatel uvede jméno a příjmení, datum a číslo objednávky, popřípadě druh darovací listiny nebo druhy a počet darovacích listin.

Provozovatel co nejdříve reaguje na zaslanou reklamaci, nejpozději však do 24 hodin.
Pokud se reklamace týká poškození tištěné darovací listiny, je možné dohodnout se na výměně. V takovém případě je nutné, aby Přispěvatel zaslal do 14-ti dnů poškozenou darovací listinu zpět Provozovateli na adresu: Arnika, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, nebo ji osobně na tuto adresu přinesl.

V případě, že se reklamace týká elektronické darovací listiny a Přispěvatel neobdrží tuto darovací listinu včas, ať už z jakéhokoli důvodu dle dohody, upozorní Provozovatele a ten mu ji zašle znovu. V případě, že Přispěvatel uvede špatně emailovou adresu, může Provozovatele požádat o zaslání na adresu správnou.

Vážení přátelé, kdybyste se potřebovali na cokoli zeptat, můžete nás kontaktovat také telefonicky
na tel. č. 774 406 825, děkuji.

Bohdana Bělorová

Koordinátorka kampaně Dárek pro přírodu

Arnika

Chlumova 17

130 00 Praha 3

Tel.: +420 774 406 825

bohdana.belorova@arnika.org

darekproprirodu@arnika.org