Váš dar zmůže mnoho!

Zakoupením darovací listiny Dárek pro přírodu nám umožníte úspěšně pokračovat v započatých aktivitách a věnovat se dlouhodobě zásadním změnám v ochraně přírody. Nepřijímáme žádné dary od firem, které poškozují životní prostředí, a proto je pro nás podpora stejně smýšlejících lidí velmi cenná. Pomůžete nám jednat nestranně a zachovat si nezávislost.

http://www.darekproprirodu.cz/images/stories/virtuemart/product/hracky-500px.jpg

Člověk sám má málo kdy čas a možnosti na to, aby dokázal zachránit ohrožené druhy zvířat nebo rostlin, vysazovat a pečovat o stromy v alejích, odebírat vzorky na toxické látky, nebo vyjednávat s politiky a úředníky o zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů. My v Arnice se těmto problémům věnujeme každý den, a proto jsme úspěšní.

Společně s Vaším přispěním budeme moci vyvinout větší úsilí a dokázat tak uchránit to nejcennější, co máme, naši přírodu, zdraví a prostředí, ve kterém žijeme.

Vyberte si listinu, která je Vašemu srdci nejbližší a obdarujte blízkého člověka opravdovým darem -  Dárkem pro přírodu

Díky dárcům, jako jste Vy, jsme již dokázali mnoho. Naše  příběhy s dobrým koncemaktuální informace o naší práci dokazují, že Vaše pomoc má obrovský smysl.

Děkujeme za Vaše dary, moc si jich vážíme!

Vaše Arnika